Na zamówienie
PAPA IZOLACYJNA I333, I400 - 20m, 40m IZOLMAT 0,0078,39 brutto
PAPA ZGRZEWALNA NAWIERZCHNIOWA EUROBIT V60S42 4,2mm 7,5m OKSYD.BPD 0,00 brutto

PAPA SAMOPRZYLEPNY PODKŁADOWA V100 S25 2,5 12m2 WERNER

Papa asfaltowa podkładowa,
modyfikowana SBS na osnowie z welonu szklanego. Strona wierzchnia
pokryta jest folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy
zabezpieczona jest folią antyadhezyjną.

Out of stock

Sku:085474

137,76 brutto

Brak w magazynie

Papa asfaltowa podkładowa,
modyfikowana SBS na osnowie z welonu szklanego. Strona wierzchnia
pokryta jest folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy
zabezpieczona jest folią antyadhezyjną.

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:
warstwa podkładowa w wielowarstwowych systemach wodochronnych. Nie
jest przeznaczona do pokryć dachowych pod uprawy roślinne. W
przypadku stosowania wyrobu na budynkach, których dotyczą wymagania
klas odporności pożarowej, element budynku w którym zastosowano
wyrób powinien spełniać wymagania w zakresie klas odporności
ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia.
Wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy asfaltowej
podkładowej SAMOPRZYLEPNY WERNER PYE V100 S25 powinno odbywać się
według projektu technicznego opracowanego zgodnie z przepisami
budowlanymi z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w
instrukcjach producenta.

Sposób mocowania:
papę mocuje się do podłoża wykorzystując właściwości
samoprzylepne, po odklejeniu folii antyadhezyjnej oraz dopuszcza się
możliwość stosowania mocowania mechanicznego.

Informacje dotyczące warunków stosowania, przechowywania i
transportu:

papy nie należy układać w temperaturze poniżej 10oC, na mokrych lub
oblodzonych powierzchniach, w czasie opadów deszczu lub śniegu,
podczas silnego wiatru.
Rolki papy należy przechowywać na równym podłożu w pozycji stojącej,
w jednej warstwie zabezpieczone przed przewróceniem, uszkodzeniem
oraz warunkami atmosferycznymi. Rolki papy należy przewozić
ustawione w jednej warstwie, w pozycji stojącej i zabezpieczone
przed przewróceniem i uszkodzeniem.


Waga 25 kg
Back to Top