PAPA ZGRZEWALNA IZOLMAT PLAN PYE PV200 S5,2 SS SZARA 5m2 0,00 brutto
PAPA ZGRZEWALNA PODKŁADOWA ZWYKŁY WERNER 7
PAPA ZGRZEWALNA PODKŁADOWA EXTRA WERNER ++ PYEPV200S40 6m2 SZARA 0,00 brutto

PAPA ZGRZEWALNA NAWIERZCHNIOWA TŁUSTY WERNER 6m2 PYE PV250 S52 SZARY WERNER

Papa asfaltowa zgrzewalna
wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie z włókniny
poliestrowej, strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistą posypką
mineralną, wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się pas masy
asfaltowej nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa
sztucznego. Spodnia strona papy zabezpieczona jest folią z tworzywa
sztucznego

34 w magazynie

Sku:107806

82,00 brutto

34 w magazynie

Informacje ogólne:

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej, strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistą posypką mineralną, wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się pas masy asfaltowej nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

warstwa wierzchnia w wielowarstwowych systemach wodochronnych. Nie jest przeznaczona do pokryć dachowych pod uprawy roślinne. W przypadku stosowania wyrobu na budynkach, których dotyczą wymagania klas odporności pożarowej, element budynku w którym zastosowano wyrób powinien spełniać wymagania w zakresie klas odporności ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia.
Wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy asfaltowej zgrzewalnej wierzchniego krycia TŁUSTY WERNER PYE PV250 S52 powinno odbywać się według projektu technicznego opracowanego zgodnie z przepisami budowlanymi z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

Sposób mocowania:

Papę mocuje się do podłoża metodą zgrzewania na całej powierzchni spodniej papy

Informacje dotyczące warunków stosowania, przechowywania i transportu:

Papy nie należy układać w temperaturze poniżej 5oC, na mokrych lub oblodzonych powierzchniach, w czasie opadów deszczu lub śniegu, podczas silnego wiatru.
Rolki papy należy przechowywać na równym podłożu w pozycji stojącej, w jednej warstwie zabezpieczone przed przewróceniem, uszkodzeniem oraz warunkami atmosferycznymi. Rolki papy należy przewozić ustawione w jednej warstwie, w pozycji stojącej i zabezpieczone przed przewróceniem i uszkodzeniem.

Waga 25 kg
Back to Top