PAPA ZGRZEWALNA IZOLMAT PLAN PYE PV200 S5,2 SS SZARA 5m2 0,00 brutto
PAPA ZGRZEWALNA PODKŁADOWA ZWYKŁY WERNER 7
PAPA ZGRZEWALNA PODKŁADOWA EXTRA WERNER ++ PYEPV200S40 6m2 SZARA 0,00 brutto

PAPA ZGRZEWALNA NAWIERZCHNIOWA TOP WERNER 5.6 5m SZARA PYE PV 250S56

Papa asfaltowa zgrzewalna
wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie z włókniny
poliestrowej, strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistą posypką
mineralną, wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się pas masy
asfaltowej nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa
sztucznego. Spodnia strona papy zabezpieczona jest folią z tworzywa
sztucznego

97 w magazynie

Sku:110756

93,62 brutto

97 w magazynie

Papa asfaltowa zgrzewalna
wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie z włókniny
poliestrowej, strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistą posypką
mineralną, wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się pas masy
asfaltowej nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa
sztucznego. Spodnia strona papy zabezpieczona jest folią z tworzywa
sztucznego

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:
wierzchnia warstwa jedno- lub wielowarstwowych wodochronnych
pokryć dachowych. Nie jest przeznaczona do pokryć dachowych pod
uprawy roślinne. W przypadku stosowania wyrobu na budynkach, których
dotyczą wymagania klas odporności pożarowej, element budynku w
którym zastosowano wyrób powinien spełniać wymagania w zakresie klas
odporności ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia.
Wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy asfaltowej
zgrzewalnej wierzchniego krycia TOP WERNER PYE PV250 S56 powinno
odbywać się według projektu technicznego opracowanego zgodnie z
przepisami budowlanymi z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych
zawartych w instrukcjach producenta.

Sposób mocowania:

a) wersja standardowa – zakład podłużny 8 cm – papę mocuje się do
podłoża metodą zgrzewania na całej powierzchni
spodniej papy,
b) wersja specjalna – zakład podłużny 12 cm – papę mocuje się do
podłoża za pomocą łączników mechanicznych
zgrzewając na zakładach podłużnych i poprzecznych lub metodą
zgrzewania na całej powierzchni spodniej papy w
zależności od występującego podłoża.

Informacje dotyczące warunków stosowania, przechowywania i
transportu:
Papy nie należy układać w temperaturze poniżej 0oC, na mokrych
lub oblodzonych powierzchniach, w czasie opadów deszczu lub śniegu,
podczas silnego wiatru. Rolki papy należy przechowywać na równym
podłożu w pozycji stojącej, w jednej warstwie zabezpieczone przed
przewróceniem, uszkodzeniem oraz warunkami atmosferycznymi. Rolki
papy należy przewozić ustawione w jednej warstwie, w pozycji
stojącej i zabezpieczone przed przewróceniem i uszkodzeniem.
 


Waga 25 kg
Back to Top