PAPA ZGRZEWALNA PODKŁADOWA ZWYKŁY WERNER 7
PAPA ZGRZEWALNA PODKŁADOWA DOBRY WERNER V60S30 3,0 SZARA 10m2 0,00 brutto
Pędzel Angielski EMALIA 63mm BLUE DOLPHIN 0,00 brutto

PAPA ZGRZEWALNA PODKŁADOWA MOCNY WERNER G200 S40 7,5m2 WERNER

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa, modyfikowana SBS na osnowie z tkaniny szklanej, strona wierzchnia pokryta jest drobnoziarnistą posypką mineralną, wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się pas masy asfaltowej nie pokryty posypką, zabezpieczony folią

227 w magazynie

Sku:050485

87,12 brutto

227 w magazynie

Informacje ogólne:

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa, modyfikowana SBS na osnowie z tkaniny szklanej, strona wierzchnia pokryta jest drobnoziarnistą posypką mineralną, wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się pas masy asfaltowej nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego.

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Warstwa podkładowa w wielowarstwowych systemach wodochronnych. Nie jest przeznaczona do pokryć dachowych pod uprawy roślinne. W przypadku stosowania wyrobu na budynkach, których dotyczą wymagania klas odporności pożarowej, element budynku w którym zastosowano wyrób powinien spełniać wymagania w zakresie klas odporności ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia.
Wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy asfaltowej zgrzewalnej podkładowej Mocny Werner podkład G200 S40 powinno odbywać się według projektu technicznego opracowanego zgodnie z przepisami budowlanymi z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

Sposób mocowania:

Papę mocuje się do podłoża za pomocą łączników mechanicznych zgrzewając na zakładach podłużnych i poprzecznych lub metodą zgrzewania na całej spodniej powierzchni papy w zależności od zastosowanego podłoża.

Informacje dotyczące warunków stosowania, przechowywania i transportu:

Papy nie należy układać w temperaturze poniżej 5oC, na mokrych lub oblodzonych powierzchniach, w czasie opadów deszczu lub śniegu, podczas silnego wiatru.
Rolki papy należy przechowywać na równym podłożu w pozycji stojącej, w jednej warstwie zabezpieczone przed przewróceniem, uszkodzeniem oraz warunkami atmosferycznymi. Rolki papy należy przewozić ustawione w jednej warstwie, w pozycji stojącej i zabezpieczone przed przewróceniem i uszkodzeniem.

Waga 25 kg
Back to Top