PAPA ZGRZEWALNA PODKŁADOWA ZWYKŁY WERNER 7
PAPA ZGRZEWALNA PODKŁADOWA DOBRY WERNER V60S30 3,0 SZARA 10m2 0,00 brutto
Pędzel Angielski EMALIA 63mm BLUE DOLPHIN 0,00 brutto

PAPA ZGRZEWALNA PODKŁADOWA TĘGI WERNER PYE PV250 S50 6m2 SZARA WERNER

Papa asfaltowa zgrzewalna
podkładowa, modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej.
Strona wierzchnia pokryta jest drobnoziarnistą posypką mineralną,
wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się pas masy asfaltowej nie
pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia
strona papy zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego.

318 w magazynie

Sku:125976

75,44 brutto

318 w magazynie

Opis produktu:

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa, modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej. Strona wierzchnia pokryta jest drobnoziarnistą posypką mineralną, wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się pas masy asfaltowej nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego.

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

warstwa podkładowa w wielowarstwowych systemach wodochronnych oraz izolacja przeciwwodna w konstrukcjach ścian lub na lub pod podłogami lub płytami posadowymi w gruncie, w celu zabezpieczenia przed wodą, wywierającą ciśnienie hydrostatyczne, przechodzące z gruntu do wnętrza lub jednej części konstrukcji do innej. Nie jest przeznaczona do pokryć dachowych pod uprawy roślinne. W przypadku stosowania wyrobu na budynkach, których dotyczą wymagania klas odporności pożarowej, element budynku w którym zastosowano wyrób powinien spełniać wymagania w zakresie klas odporności ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia.
Wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy asfaltowej zgrzewalnej podkładowej TĘGI podkład PYE PV250 S50, Typ T powinno odbywać się według projektu technicznego opracowanego zgodnie z przepisami budowlanymi z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

Sposób mocowania:

papę mocuje się do podłoża za pomocą łączników mechanicznych zgrzewając na zakładach podłużnych i poprzecznych lub metodą zgrzewania na całej spodniej powierzchni papy w zależności od zastosowanego podłoża.

Informacje dotyczące warunków stosowania, przechowywania i transportu:

papy nie należy układać w temperaturze poniżej 5oC, na mokrych lub oblodzonych powierzchniach, w czasie opadów deszczu lub śniegu, podczas silnego wiatru.
Rolki papy należy przechowywać na równym podłożu w pozycji stojącej, w jednej warstwie zabezpieczone przed przewróceniem, uszkodzeniem oraz warunkami atmosferycznymi. Rolki papy należy przewozić ustawione w jednej warstwie, w pozycji stojącej i zabezpieczone przed przewróceniem i uszkodzeniem.

Waga 25 kg
Back to Top