Na zamówienie
ŚRODEK ANTYKOROZYJNY DB 600 200ml 400ml DEN BRAVEN 0,0015,97 brutto
PIANA WINTERFOAM ZIMOWA 750ml DEN BRAVEN 0,00 brutto

PIANA OGNIOCHRONNA B1 PISTOLETOWA DBS-9802-NBS 750 ML DEN BRAVEN EAST

Opis Produktu:

Den Braven Gun Foam Fire to jednoskładnikowa, poliuretanowa piana pistoletowa, do montażu, uszczelnień i wypełnień w systemach biernej ochrony przeciwpożarowej (klasa reakcji na ogień B1 wg DIN 4102-1 / B-s1,d0 wg PN-EN 13501-1)

Out of stock

Sku:090362

68,86 brutto

Brak w magazynie

Opis Produktu:

Den Braven Gun Foam Fire to jednoskładnikowa, poliuretanowa piana pistoletowa, do montażu, uszczelnień i wypełnień w systemach biernej ochrony przeciwpożarowej (klasa reakcji na ogień B1 wg DIN 4102-1 / B-s1,d0 wg PN-EN 13501-1)

Zastosowanie:

Zgodnie z aprobatą AT-15-7849/2016. Ogniochronne uszczelnianie pionowych, prostych złączy liniowych o równoległych powierzchniach, usytuowanych pomiędzy dwoma sąsiadującymi elementami w pionowych przegrodach budowlanych, wg normy PN-EN 1366-4+A1:2011 (dotyczy elementów wykonanych z betonu, żelbetu lub murowanych z bloczków z betonu komórkowego, cegły silikatowej lub ceramicznej pełnej, kratówki lub dziurawki, na spoinach pełnych, o gęstości co najmniej 600 kg/m³ i grubości zgodnie z ww. aprobatą techniczną. Pionowe złącza liniowe w pionowych elementach budynków wypełniane zgodnie z aprobatą za pomocą piany, w kombinacji z ogniochronnym kitem silikonowym Den Braven Pyropol (Silikon Fire), sznurem dylatacyjnym Den Braven PE Round Profile, wełną mineralną o gęstości nie mniejszej niż 160 kg/m3 zostały sklasyfikowane wg PN-EN 13501-2+A1:2010 w klasach odporności ogniowej od EI 120 do EI 240. Wypełnianie szczelin pomiędzy ościeżami a ościeżnicami drzwi i okien drewnianych o klasie odporności ogniowej EI2 30 i/lub EI1 30 wg normy PN-EN 13501-2+A1:2010.

Zalety:

Trudno zapalna. W razie pożaru hamuje przepływ dymu i gazów. Odznacza się poprawną wydajnością i czasem obróbki. Wyróżnia się wysoką gęstością, niską wodochłonnością, zwartą, jednolitą i drobnokomórkową strukturą wewnętrzną. Wysoka stabilność wymiarowa. Przyczepna do powierzchni pionowych i poziomych (nie ścieka). Stanowi dobrą izolację akustyczną, przeciwwilgociową i termiczną. Zapewnia elastyczność montowanych elementów.

Przeciwwskazania:

Nie stosować do miejsc stale zanurzonych w wodzie, PE, PP, PC, PMMA, PTFE, neoprenu, kauczuku i powierzchni bitumicznych. Szczeliny szersze niż 4 cm lub głębsze niż 5 cm wypełniać warstwowo. Przed nałożeniem kolejnej warstwy odczekać 5-10 minut i ponownie zrosić wodą powierzchnię piany. Nie stosować w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych (osłonić powierzchnię piany).

Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnia musi być czysta, odkurzona i odtłuszczona. Nie może być oszroniona lub oblodzona.

Sposób Użycia:

Temperatura butli w czasie pracy od +5°C do +30°C (optymalnie od +15°C do +25°C). Bezpośrednio przed użyciem butlę energicznie wstrząsnąć kilkanaście razy, by wymieszać zawartość. Jeżeli przerwa w aplikacji trwała ponad 3 minuty, przed dalszym użyciem ponownie wstrząsnąć. Przed nakręceniem butli na pistolet, w celu łatwiejszego demontażu, nasmarować gwint w gnieździe pistoletu wazeliną lub spryskać za pomocą środka Den Braven Smar teflonowy PTFE lub Den Braven Spray do uszczelek i zawiasów. Nakręcić butlę na pistolet. Nacisnąć kilka razy cyngiel, aż wyrówna się ciśnienie i strumień piany. Ramy okienne, drzwiowe, cienkie profile zabezpieczyć przed deformacją przy pomocy rozpórek, a parapety dociążyć na czas aplikacji i schnięcia piany. Dla optymalnej struktury piany, skrócenia czasu schnięcia oraz zwiększenia przyczepności, szczeliny przeznaczone do wypełnienia pianą zrosić wodą za pomocą rozpylacza ( pracy, gdy temperatura < 0°C). W czasie pracy pistolet z butlą trzymać w pozycji pionowej. Szczeliny wypełniać w ok. 60-70% (70-80% w przypadku większych szczelin). Po zakończeniu pracy pistolet wyczyścić za pomocą czyścika do piany Den Braven Universal PU-Cleaner. Po utwardzeniu odciąć nadmiar piany. Po całkowitym wyschnięciu powierzchnię piany zabezpieczyć przed UV za pomocą maskownic, kitów uszczelniających, tynku, gładzi, zapraw itp. Maksymalna szerokość szczeliny 40 mm (przy montażu drzwi zaleca się, aby szczelina między murem a ościeżnicą wynosiła maksymalnie 20 mm).

Cechy:

  • Pojemność: 750 ml
  • Rodzaj: Piana poliuretanowa
  • Przeznaczenie: Piana ogniochronna pistoletowa
  • Czyszczenie: Do usuwania świeżej piany z rąk, narzędzi lub powierzchni zaleca się użyć specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Świeżą pianę można także rozpuścić przy pomocy czyścika Den Braven Universal PU-Cleaner lub acetonu. Zaschniętą pianę można usunąć tylko mechanicznie lub stosując specjalny środek do usuwania resztek utwardzonej piany Den Braven PUR-Kill. Pistolety do piany czyścić za pomocą czyścika Den Braven Universal PU-Cleaner.
  • Okres trwałości: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze +5°C do +25°C. Okres trwałości: 12 miesięcy od daty produkcji. Transportować i przechowywać w pozycji pionowej.
  • Tempo aplikacji: PU
  • Waga 1 kg
    Back to Top