Błąd konfiguracji

Prefiks tabeli bazy danych podany w pliku wp-config.php jest pusty, co nie jest obsługiwane.